Toxické látky v menstruačních potřebách

* Informace z článku jsou platné i pro toaletní papíry, kuchyňské utěrky a další domácí papírovo/vatové produkty.

Od první menstruace do menopauzy žena při průměrně silné menstruaci použije cca 11 000 menstruačních pomůcek za zhruba 1800 dní. Z těchto produktů se mohou skrz vysoce prokrvenou kůži vulvy a propustnou sliznici pochvy1 vstřebávat mnohé chemické látky. Na rozdíl od potravin, tyto látky vynechají první průchod játry2,3 Játra nás očišťují od zbytečných toxických látek ze stravy ještě před jejich vstřebáním a absence tohoto prvního čištění způsobí, že se toxické látky vstřebají přímo do krevního oběhu, odkud mohou putovat již přímo k buňkám a narušovat jejich procesy. Pokud už žena trpí nějakými gynekologickými problémy (endometrióza, adenomyóza, nádor dělohy), hormonální disruptory obsažené v hygienických produktech mohou její stav ještě zhoršit.4,5,6

Různé chemikálie se do menstruačních potřeb přidávají pro jejich antimikrobiální vlastnosti, vůni a nepřilnavost. Jiné se mohou v těchto potřebách vyskytnout vlivem výrobního procesu.7 Podívejme se tedy na některé studované toxické skupiny látek, které byly ve vložkách, intimkách a tampónech nalezeny - patří mezi ně ftaláty, těkavé organické látky, parabeny, fenoly, vonné látky, dioxiny a jím podobné látky. Pojďme si je rozebrat trochu detailněji.

Ftaláty

Ftaláty se používají jako změkčovadla a vyskytují se v různých průmyslově zpracovaných potravinách (kam se dostanou skrz obaly), kosmetice, parfémech, hračkách, barvách a stavebních materiálech (včetně podlahových krytin), drogerii (včetně menstruačních potřeb) a těkají z těchto produktů i do vzduchu. Jedná se o prokázané hormonální disruptory. Jsou toxické (nejen) pro lidský reprodukční systém a vývoj dětí a jejich obsah v menstruačních potřebách je značně alarmující. Narušují funkci jater, ledvin, dále také funkci imunitního systému a metabolismus.8 Americká společnost ochraňující životní prostředí (EPA) některé z běžně používaných ftalátů označila za potenciální karcinogeny9 a evropská ECHA (European Chemicals Agency) označila mnohé ze ftalátů za toxické pro reprodukci.10 Přestože Evropská unie a Amerika již některé ftaláty zakázala, vyvinuly se nové typy ftalátů, které nyní nahradily ty starší, a proto se nadále vyskytují ve velké paletě produktů. Na jejich zákaz si budeme opět muset počkat, a to až po projevení jejich nežádoucích vedlejších účinků. Velmi alarmující je i fakt, že zboží z Číny či Indie není regulované, takže importované produkty mohou zakázané ftaláty obsahovat, a tudíž být i toxické.

Velké riziko představují ftaláty i pro děti, které s nimi přicházejí do kontaktu skrz hračky, ze kterých se tyto látky uvolňují do vzduchu - jsou tedy v jejich neustálé přítomnosti. Nacházejí se ve velké části předmětů, které má doma snad každý, od obědových plastových krabiček, přes batohy, pořadače, deštníky atd.11 Jaký vliv mají na vývoj dětí, zůstává otázkou.

Těkavé organické sloučeniny

Ve vložkách, typicky na adhezivním (lepicím) pásku ze spodu vložky a na křidélkách, se vyskytují těkavé organické látky. Jedná se o látky ze skupiny alkanů (tedy nasycených uhlíkatých řetězců většinou pocházejících z ropy), včetně těch chlorovaných, xylenů (aromatických sloučenin) a taktéž se v nich našel i toluen (organická aromatická látka používaná jako rozpouštědlo), který má sedační účinky na centrální nervovou soustavu.12 Z těchto látek jsou některé již prokázanými karcinogeny a rozhodně by se neměly v menstruačních potřebách vyskytovat.

Fenoly a parabeny

Parabeny jsou známé konzervanty a z předchozích článků (najdete zde) již víme, že není úplně vhodné je užívat. To samé platí pro parabeny i fenoly v menstruačních potřebách. Ve více než 92 % testovaných tampónů a 69 % slipových vložek byl nalezen bisfenol A (BPA) a bisfenol F (BPF). BPF se taktéž nacházel ve 72 % zkoumaných vložek.13 Dále se v těchto produktech vyskytoval triklokarban, také prokázaný hormonální disruptor.14

Lehce znepokujícím faktem je, že i přes známé negativní účinky parabenů se methyl, ethyl a propyl paraben objevil ve všech zkoumaných vložkách a tampónech.15

Vonné látky

Ovoněné hygienické potřeby obsahují vonné směsi látek, mezi nimiž jsou i perzistentní (špatně biologicky odbouratelné) látky, které jsou prokázanými hormonálními disruptory. Vonné látky jsou různorodé organické sloučeniny, které se pro konvenční kosmetiku a drogerii připravují z drtivé části synteticky. Jedná se většinou o jednu konkrétní látku obsaženou i v přírodě, kde se ale vyskytuje ve velmi malém množství a taktéž ve velmi komplexní matrici (funkční skupině) dalších vonných látek, které nakonec vytvoří finální charakteristickou vůni. Problematické je jejich použití v syntetické formě v hygienických produktech v nepřirozeně vysokých koncentracích. Většinou se jedná o malé molekuly, které vlivem jejich těkavosti inhalujeme do plic, odkud putují přímo do krevního oběhu, kde mohou páchat neplechu. Jejich aplikace na sliznici není vhodná už vůbec. 

Ve slipových vložkách se nejvíce objevoval hexyl-cinnamát, isomethyl jonon a benzyl salicylát. Také všechny zkoumané značky tampónů taktéž obsahovaly isomethyl jonon. Tyto látky jsou v Evropě klasifikovány jako alergenní.16

Dioxiny a dibenzofurany

Polychlorované dioxiny a dibenzofurany jsou perzistentní (špatně biologicky odbouratelné) organické polutanty (látka, která má v určitých koncentracích a délce působení škodlivý vliv na živé organismy). Jsou karcinogenní a spojují se s problémy imunitního systému a hormonální nerovnováhou. Dioxiny vznikají jako vedlejší produkty čištění chlorem, proto se nacházejí ve veškerých chlorem bělených produktech. Expozice dioxinu u testovaných zvířat vedla dokonce k rozvinutí endometriózy, jejich výskyt v tampónech a vložkách není tedy vůbec ideální. Ne všechny hygienické potřeby se dnes bělí chlórem, tudíž koncentrace dioxinu v takových produktech by neměla být vysoká, nicméně jsou zde důvody se domnívat, že se dioxin v hygienických potřebách stále nachází, i když v menším množství.17 Proto doporučujeme kontrolu, zda produkt byl či nebyl bělen. Stejně tak u plen pro děti, seniory a toaletního papíru.

A co menstruační kalíšky?

Rozsáhlá švédská studie18 zkoumala 62 chemických látek, a to v celkem 8 různých menstruačních kalíšcích. Pouze 8 zkoumaných látek se v polovině kalíšků objevilo, a to pouze ve velmi malých koncentracích (méně než 0,1 % hmotnosti kalíšku, u jedné značky kalíšku až 0,2 %). Obecně se tak z hlediska obsažených chemikálií dají menstruační kalíšky dle této studie považovat za bezpečné. Ohledně mechanického poškození pochvy, narušení vaginálního mikrobiomu, možné alergie a narušení močení by se dalo diskutovat, jak naznačuje studie.19 To je dle mého věc zcela individuální a záleží na anatomii, zkušenostech a preferencích uživatelky.

Shrnutí

V menstruačních produktech se nacházejí i další typy látek (PFAS20, různé fosfáty, siloxany, fosfity, citráty a další21), jimiž už vás nebudu zatěžovat. Suma sumárum – je jich dost. Nevím jak vy, ale já, pokud mohu, vyberu si raději méně toxickou variantu, obzvlášť pokud dnes mám již poměrně hezký výběr. Snižování naší toxické zátěže v této oblasti může výrazně zlepšit kvalitu našeho ženského zdraví. A nejen to – zdraví celého životního prostředí, jelikož to, co vyhazujeme do odpadu, se nakonec do přírody vrací.

 

Autorkou článku je Ing. Ivana Jestřábová, DiS. Vystudovala VŠCHT v Praze (a taktéž Pražskou konzervatoř, proto titul DiS. :)), nyní pokračuje na doktorátu na UK v oboru Organická chemie a taktéž pracuje na ÚOCHB (Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR).

GUBO doporučuje menstruační pomůcky Natracare:

Natracare tampony jsou z certifikované 100% biobavlny a stejně jako vložky a slipové vložky jsou vyrobeny jen z přírodních materiálů, zcela bez chloru a neobsahují žádné přídatné látky, parfémy nebo plasty. 

11025_tampony-super.jpg13776-1_prsni-vlozky-pro-kojici-maminky.jpg13785_menstruacni-vlozky-ultra-super-s-kridelky.jpg

Tampóny Super           Prsní vložky pro kojící maminky   Menstruační vložky Ultra SUPER s křidélky  

      


1
Srikrishna S, Cardozo L. The vagina as a route for drug delivery: a review.
Int Urogynecol J. 2013; 24(4): 537–543.

2Farage M, Maibach HI. The vulvar epithelium differs from the skin: implications for cutaneous testing to address topical vulvar exposures. Contact Dermatitis. 2004; 51(4): 201–209.
Hussain A, Ahsan F. The vagina as a route for systemic drug delivery. J Control Release. 2005; 103(2): 301–313.

3Hussain A, Ahsan F. The vagina as a route for systemic drug delivery. J Control Release. 2005; 103(2): 301–313.

4Katz TA, Yang Q, Treviño LS, Walker CL, Al-Hendy A. Endocrine-disrupting chemicals and uterine fibroids. Fertil Steril. 2016; 106(4): 967–977.

5Smarr MM, Kannan K, Louis GMB. Endocrine disrupting chemicals and endometriosis. Fertil Steril. 2016; 106(4): 959–966.

6Stephens VR, Rumph JT, Ameli S, Bruner-Tran KL, Osteen KG. The potential relationship between environmental endocrine disruptor exposure and the development of endometriosis and adenomyosis. Front Physiol. 2022; 12:807685. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.807685

7Marroquin J, Kiomourtzoglou M-A, Scranton A, Pollack AZ. Chemicals in menstrual products: A systematic review. BJOG. 2023; 00: 1–10. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17668

8Wang, Y.; Zhu, H.; Kannan, K. A Review of Biomonitoring of Phthalate Exposures. Toxics 2019, 7, 21. https://doi.org/10.3390/toxics7020021
 
9https://www.epa.gov/sites/default/files/2016-09/documents/bis-2-ethylhexyl-phthalate.pdf

10https://echa.europa.eu/cs/substance-information/-/substanceinfo/100.239.213 

11Wang, Y.; Zhu, H.; Kannan, K. A Review of Biomonitoring of Phthalate Exposures. Toxics 2019, 7, 21. https://doi.org/10.3390/toxics7020021 

12Marroquin J, Kiomourtzoglou M-A, Scranton A, Pollack AZ. Chemicals in menstrual products: A systematic review. BJOG. 2023; 00: 1–10. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17668

 13Marroquin J, Kiomourtzoglou M-A, Scranton A, Pollack AZ. Chemicals in menstrual products: A systematic review. BJOG. 2023; 00: 1–10. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17668

14https://health.ec.europa.eu/latest-updates/sccs-scientific-advice-safety-triclocarban-and-triclosan-substances-potential-endocrine-disrupting-2022-11-04_en

15Gao CJ, Kannan K. Phthalates, bisphenols, parabens, and triclocarban in feminine hygiene products from the United States and their implications for human exposure. Environ Int. 2020; 136:105465

16http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf 

17Marroquin J, Kiomourtzoglou M-A, Scranton A, Pollack AZ. Chemicals in menstrual products: A systematic review. BJOG. 2023; 00: 1–10. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17668

18https://www.kemi.se/en/publications/reports/2018/report-8-18-survey-of-hazardous-chemical-substances-in-feminine-hygiene-products 

19van Eijk AM, Zulaika G, Lenchner M, Mason L, Sivakami M, Nyothach E, Unger H, Laserson K, Phillips-Howard PA. Menstrual cup use, leakage, acceptability, safety, and availability: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health. 2019 Aug;4(8):e376-e393. doi: 10.1016/S2468-2667(19)30111-2

20https://www.mamavation.com/beauty/pfas-forever-chemicals-sanitary-pads-incontinence-pads.html 

21Marroquin J, Kiomourtzoglou M-A, Scranton A, Pollack AZ. Chemicals in menstrual products: A systematic review. BJOG. 2023; 00: 1–10. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17668

#nepodporujgreenwashing

Klíčová slova: Přírodní kosmetika, non toxic kosmetika, non-toxic kosmetika, organická pleťová péče, kosmetika pro alergiky, hypoalergenní kosmetika, přírodní vs. konvenční kosmetika, udržitelná kosmetika, sustainable kosmetika, netestováno na zvířatech, veganská kosmetika, kosmetika pro zdravou pleť, naturální kosmetika, vegan kosmetika, přírodní vs. klasická kosmetika, výhody přírodní kosmetiky, zdravá kosmetika, přírodní ingredience v kosmetice