Phenoxyethanol - Převratný konzervant nebo klasická chemie?


Phenoxyethanol, česky fenoxyethanol, je kosmetický konzervant vyskytující se v drtivé většině konvenční kosmetiky. Jde o aromatický ether s alkoholovou funkcí, kde alkoholy jsou soubor látek s -OH skupinou. Do popředí se dostal ale až v posledních letech, kdy prakticky nahradil parabeny, jakožto „méně závadná varianta“.

Jak se ale v článku dočtete, jedná se spíše o vyhánění čerta ďáblem.

Již víme, parabeny nejsou žádná zlatíčka. Způsobují oxidativní stres v buňkách (který ničí tkáně skrz oxidaci proteinů, lipidů a genetické informace, což může vést ke vzniku rakoviny, diabetu, kardiovaskulárních chorob atd.1), dysfunkci mitochondrií (může vést k neurologickým poruchám2) a jsou to prokázané hormonální disruptory, z důvodu stejné afinity („přitažlivosti“) ke stejným receptorům jako estrogeny, androgeny, progesteron a další (nejen) pohlavní hormony.3,4,5 Člověk by si tedy myslel, že produkty označené jako paraben-free nejsou škodlivé. Bohužel opak je pravdou. Tato kosmetika často obsahuje stejně nebo více škodlivé látky.

Navíc označení „paraben free“ není registrované v Evropské unii, takže producenti kosmetiky vůbec nemusí parabeny z kosmetiky odstranit.6

Fenoxyethanol se začal používat jako náhradník díky tomu, že působí proti velké řadě bakterií, stejně tak proti kvasinkám. Jeho hlavní prezentovanou výhodou oproti ostatním konzervantům (methylisothiazolinone, iodopropynyl butylcarbamate, ethylhexylglycerin a methyl paraben) by totiž měl mít menší negativní účinek na přirozené bakterie přebývající na kůži.7 Menší, ale neznamená žádný. Navíc se později ukázalo, že se jedná o alergen způsobující svědivou vyrážku, zarudnutí kůže či jiné dermální obtíže.8,9,10,11

Studie ze Spojených států ukazuje, jak v produktech, které se často označují jako „hypoalergenní“, „doporučovaný pediatry/dermatology“ či „neparfémováno“, byl nalezen vždy alespoň jeden alergen, často ale mnohem více, z nichž nejčastěji byl zastoupen právě i fenoxyethanol.12 

The dose makes the poison

Fenoxyethanol se používá nejen v kosmetických produktech, ale i v lécích, vakcínách, lihových fixách, fungicidech, lokálních antiseptikách, čistících prostředcích, a také v nejvíce diskutované kosmetice pro děti. S tímto konzervantem se můžeme setkat velmi často, což může způsobit vyšší koncentraci fenoxyethanolu v těle a zapříčinit jeho nežádoucí účinky na organismus, a to i přes to, že je povolený pouze do 1 % celkového obsahu kosmetického produktu. I sama Evropská komise totiž ve svém stanovisku uvádí, že nebere v potaz jiné zdroje fenoxyethanolu než z kosmetiky,13 což již samo o sobě vyvolává pochybnosti nad správností evaluace této látky obsažené hojně i mimo kosmetiku. Mimo jiné, fenoxyethanol se používá i při syntéze plastů a léčiv, slouží také jako složka lepidel. Důležité je upozornit ale i na to, že se přirozeně vyskytuje (pouze jako stopový prvek) v zeleném čaji.14 Tento argument rádi používají někteří výrobci, snažící se přesvědčit zákazníky, že fenoxyethanol je přírodní konzervant, protože se nachází i v přírodě. Jak jsme zmínili „The dose makes the poison“, nehledě na to, že pro kosmetické účely se tento konzervant vyrábí synteticky.

Proč se tedy používá jako „nezávadná alternativa“, kterou očividně není? Pojďme si tuto záhadnou molekulu trochu přiblížit.


Mechanismus účinku

Baktericidní účinek fenoxyethanolu byl zkoumán na bakterii Escherichia coli, kde vědci (Gilbert a spol.) zjistili, že zabraňuje bakterii se množit a vypíná důležitý enzym, který je v organismu součástí výroby glukózy, lipidů a proteinů (neboli zamezuje oxidativní fosforylaci a také inhibuje malát dehydrogenázu, tedy enzym, který je důležitou součástí mnohých metabolických cest v organismu, např. biosyntéza aminokyselin a mastných kyselin, tvorba glukózy atd.). Hlavní místo účinku fenoxyethanolu je na buněčné membráně, kde způsobuje zvýšenou průchodnost pro draselné ionty. Výsledným efektem je zastavená syntéza genetické informace (DNA a RNA) životně důležitá pro syntézu proteinů (tedy i enzymů), které jsou potřeba ke správnému fungování organismu.15

Můžeme tedy jen spekulovat, jaké fenoxyethanol může mít účinky na lidské buňky, které mají buněčnou stěnu složenou z podobných molekul jako má bakterie…


Problém č. 2 - Reaktivita a příprava

Fenoxyethanol se připravuje reakcí ethylenoxidu (známý karcinogen16)a fenolu (odtud název fenoxyethanol) za zvýšeného tlaku a teploty při bazické katalýze, tedy reakci urychlovanou  zásaditou látkou. Jako vedlejší produkt vzniká 1,4-dioxan, též známý karcinogen. Následně probíhá přečištění fenoxyethanolu, které by ho mělo zbavit veškerých zdravotně nebezpečných látek, nicméně i poté mohou v produktu zůstávat nečistoty způsobující nepříjemný zápach, a to včetně residuálního (zbytkového) fenolu (toxického pro buňky17) a karcinogenního 1,4-dioxanu. Běžná praxe je taková, že reakce se nechává běžet až do vzniku 48 % diethoxylátu fenolu (který nemá konzervační účinky), který posléze redukuje volný fenol. Výsledná čistota fenoxyethanolu může být 9298 %, kde zbylá procenta může okupovat fenol (až do 1 %) a další nečistoty.18

Fenoxyethanol v organismu v rámci metabolismu (s cílem jeho exkrece = vyloučení) oxiduje na aldehyd a karboxylovou kyselinu. Může kondenzovat za vzniku esterů či etherů s ostatními látkami a tvořit tak složitější, hůře odbouratelné molekuly, a v kyselém prostředí (které máme například v žaludku) může být etherová vazba fenoxyethanolu hydrolyzována za vzniku fenolu a chlorethanolu přímo v organismu. 


Uff, všechno? Nikoliv, jedeme dál!


Účinky v organismu

Fenoxyethanol je absorbován v případě kosmetiky do lidského oběhu transdermálně (skrz kůži), případně skrz gastrointestinální trakt (třeba v případě balzámu na rty) a v rámci exkrece, jak bylo zmíněno výše, je oxidován až na 2-fenoxyoctovou kyselinu a vylučován močí.19 

Vyšší koncentrace fenoxyethanolu mohou v organismu způsobovat podráždění očí, bolesti hlavy, třes a útlum centrálního nervového systému.20 Taktéž jedna studie z Francie ukázala poněkud znepokojující výsledky, kde byly vyšetřovány biologické vzorky těhotných žen a dětí. Dotazníky a analýza biologických vzorků ukázala, že z celkového počtu 3421 těhotných žen byla fenoxyoctová kyselina (tedy metabolit fenoxyethanolu v těle) zjištěna v moči 93 % těchto žen. Tato vyšší koncentrace koreluje s delší dobou „snažení se“ o otěhotnění, taktéž s odchylkami v koncentracích hormonů narozených chlapců (včetně pohlavních – nad tímto závěrem si chvilku zameditujte) a nižší schopností porozumění textu u dětí ve věku 6 let (použita byla Wechsler Intelligence Scale for Children).21

Francouzská ANSM (francouzská agentura pro bezpečnost produktů pro zdraví) dokonce doporučila snížit bezpečnou hranici koncentrace fenoxyethanolu v kosmetických produktech na 0.4 %, nicméně Evropská SCCS (Vědecká komise pro zdraví spotřebitelů) tento návrh nepodpořila.22

 

Enviromentální Vliv

I když environmentální dopad fenoxyethanolu není dostatečně vědecky podložený, lze vycházet z dostupné studie23 na cibuli. Vědci zjistili, že pokud aplikují na cibuli fenoxyethanol, v koncentraci 10 mM, cibule má poškozené dělení buněk, protože fenoxyethanol je pro buňky toxický a nemohou se normálně dělit. Poškozuje tak energetický cyklus buňky, poškozuje DNA a mimo jiné také buněčnou  integritu. Dále expozice fenoxyethanolu zhoršuje fyziologické parametry cibule (Obrázek 1), a to redukce délky kořenů o 50 % a omezení výsledné velikosti o 51%. Taktéž biochemické parametry jsou oproti kontrolní skupině v horším stavu, tzn. exponovaná cibule má snížený transport nutrientů, zvýšený oxidační stres atd. Zhoršila se i anatomie buněk vedoucí k jejich nekróze (buněčné smrti), deformaci epitelových buněk atd. 

Právě kvůli výše zmíněménu vědci doporučují používání fenoxyethanolu co nejvíce omezit.

41598_2020_58170_Fig1_HTML

Obrázek 1 Délka kořenů u cibule neošetřené a ošetřených různými dávkami fenoxyethanolu (Phy-Et) (a): Kontrola, (b): 2.5 mM Phy-Et, (c): 5.0 mM Phy-Et, (d): 10 mM Phy-Et).

Závěr

Každá látka může být lékem, stejně tak jedem. Vždy záleží pouze na její koncentraci. Pokud máte jeden produkt s fenoxyethanolem, velmi pravděpodobně nebude mít tento produkt drastický vliv na vaše zdraví, stejně jako se neotrávíte (přiměřeným) pitím zeleného čaje. Pokud ale fenoxyethanol máte ve více produktech (a že se s ním nejspíš potkáváte i mimo kosmetiku), je třeba zpozornět, protože nebezpečný je právě onen kumulativní efekt způsobený shromažďováním toxických látek z mnoha produktů, které s oblibou používáme. A tím nemyslíme jen fenoxyethanol, ale i mnoho dalších látek, o kterých si zas povíme někdy příště. Proto, pokud můžete vaši toxickou zátěž minimalizovat, učiňte tak, vaše zdraví vám poděkuje. Obzvlášť vzhledem k tomu, že existují přírodní a netoxické alternativy, které jsou dnes snadno dostupné.

Autorkou článku je Ing. Ivana Jestřábová, DiS. Vystudovala VŠCHT v Praze (a taktéž Pražskou konzervatoř, proto titul DiS. :)), nyní pokračuje na doktorátu na UK v oboru Organická chemie a taktéž pracuje na ÚOCHB (Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR).


Citace: 

Pizzino G, Irrera N, Cucinotta M, Pallio G, Mannino F, Arcoraci V, Squadrito F, Altavilla D, Bitto A. Oxidative Stress: Harms and Benefits for Human Health. Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:8416763. doi: 10.1155/2017/8416763.

2 Giulivi, C., Zhang, K. & Arakawa, H. Recent advances and new perspectives in mitochondrial dysfunction. Sci Rep 13, 7977 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-34624-8

3 Arathi Kizhedath, Simon Wilkinson, Jarka Glassey, Assessment of hepatotoxicity and dermal toxicity of butyl paraben and methyl paraben using HepG2 and HDFn in vitro models, Toxicology in Vitro, Volume 55, 2019, Pages 108-115, https://doi.org/10.1016/j.tiv.2018.12.007 

4 Samarasinghe, S.V.A.C., Krishnan, K., Naidu, R., Megharaj, M., Miller, K., Fraser, B. and Aitken, R.J. (2018), Parabens generate reactive oxygen species in human spermatozoa. Andrology, 6: 532-541. https://doi.org/10.1111/andr.12499

5 Karolina Nowak, Wioletta Ratajczak–Wrona, Maria Górska, Ewa Jabłońska, Parabens and their effects on the endocrine system, Molecular and Cellular Endocrinology, Volume 474, 2018, Pages 238-251, https://doi.org/10.1016/j.mce.2018.03.014 

6 Karolina Nowak, Ewa Jabłońska, Wioletta Ratajczak-Wrona, Controversy around parabens: Alternative strategies for preservative use in cosmetics and personal care products, Environmental Research, Volume 198, 2021, 110488, https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110488 

7 Dréno B., Zuberbier T., Gelmetti C., Gontijo G., Marinovich M. Safety review of phenoxyethanol when used as a preservative in cosmetics (2019) Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 33 (S7), pp. 15 - 24, DOI: 10.1111/jdv.15944

8 McCarthy, S, White, IR, McFadden, JP, Cunningham, L. Recurrent contact urticaria to cosmetics: An unexpected allergen. Contact Dermatitis. 2023; 88(1): 63-64. doi: 10.1111/cod.14217

9 Pastor-Nieto, MA, Peña-Arellano, MI, Gatica-Ortega, ME. Immunologic contact urticaria from phenoxyethanol in cosmetics. Contact Dermatitis. 2021; 85(5): 586–587. https://doi.org/10.1111/cod.13911

10 Aranzabal, MA, Arruti, N, Joral, A, Lasa, EM, Martínez, S, Echenagusia, MA. Contact urticaria caused by phenoxyethanol in ultrasound gel. Contact Dermatitis. 2019; 81: 132–133. https://doi.org/10.1111/cod.13255

11 Park, Youngok J. MD*; Dalal, Priti G. MD*; Mostert, Monique MD*; Fausnight, Tracy MD†. Allergic Reaction Caused by a Lip Balm–Flavored Facemask Used During Inhalational Induction: A Case Report. A & A Practice 10(6):p 148-149, March 15, 2018. DOI: 10.1213/XAA.0000000000000686 

12 Jonathan W. Rick, Austin Morgan, Devea R. De, Jennifer L. Hsiao, Vivian Y. Shi, Allergens and marketing claims of the most popular baby moisturizers: A product analysis, Journal of the American Academy of Dermatology, Volume 88, Issue 1, 2023, Pages 205-207, https://doi.org/10.1016/j.jaad.2022.04.034 

13 Werner Lilienblum, Opinion of the Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) – Final version of the opinion on Phenoxyethanol in cosmetic products, Regulatory Toxicology and Pharmacology, Volume 82, 2016, Page 156, https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2016.11.007 

14 https://go.drugbank.com/drugs/DB11304 

15 Final Report on the Safety Assessment of Phenoxyethanol. Journal of the American College of Toxicology. 1990;9(2):259-277. doi:10.3109/10915819009078737

16 https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/ethylene-oxide

17 Downs JW, Wills BK. Phenol Toxicity. [Updated 2023 Mar 13]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542311/ 

18 Final Report on the Safety Assessment of Phenoxyethanol. Journal of the American College of Toxicology. 1990;9(2):259-277. doi:10.3109/10915819009078737

19 Karolina Nowak, Ewa Jabłońska, Wioletta Ratajczak-Wrona, Controversy around parabens: Alternative strategies for preservative use in cosmetics and personal care products, Environmental Research, Volume 198, 2021, 110488, https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110488

20 https://go.drugbank.com/drugs/DB11304

21Garlantézec R., Warembourg C., Beranger R., Chevrier C. Phenoxyethanol, reproduction and development: additional studies are needed, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2020, 34 (8), pp. e407 - e408, DOI: 10.1111/jdv.16344 
22 https://ansm.sante.fr/actualites/concentration-de-phenoxyethanol-dans-les-produits-cosmetiques

23Akgündüz, M.Ç., Çavuşoğlu, K. & Yalçın, E. The Potential Risk Assessment of Phenoxyethanol with a Versatile Model System. Sci Rep 10, 1209 (2020). https://doi.org/10.1038/s41598-020-58170-9

Další zdroje: 

Final Report on the Safety Assessment of Phenoxyethanol. Journal of the American College of Toxicology. 1990;9(2):259-277. doi:10.3109/10915819009078737

#nepodporujgreenwashing

Klíčová slova: Přírodní kosmetika, non toxic kosmetika, non-toxic kosmetika, organická pleťová péče, kosmetika pro alergiky, hypoalergenní kosmetika, přírodní vs. konvenční kosmetika, udržitelná kosmetika, sustainable kosmetika, netestováno na zvířatech, veganská kosmetika, kosmetika pro zdravou pleť, naturální kosmetika, jedovatá kosmetika, je kosmetika bezpečná, vegan kosmetika, přírodní vs. klasická kosmetika, výhody přírodní kosmetiky, zdravá kosmetika, přírodní ingredience v kosmetice